SalesOnline Logo

SMG14005 SalesStore Banner Klantwaarde

12
Mar
2015

12 maart 2015 18:30 - 13 maart 2015 22:00

(Opslaan naar agenda)

TBARik Vera en Dennis Mikkelsen presenteren op een dynamische en interactieve manier de case van ThiemeMeulenhoff – een uitgever van leermiddelen voor het onderwijs. 1.Zij schetsen de veranderende omge...
Inspiration Next Generation Client en Nieuwe Business Modellen
Rik Vera en Dennis Mikkelsen presenteren op een dynamische en interactieve manier de case van ThiemeMeulenhoff – een uitgever van leermiddelen voor het onderwijs. 1.Zij schetsen de veranderende omgeving waarin ThiemeMeulenhoff werkt en de redenen waarom zij daar niet langer op de ‘traditionele' manier kunnen blijven opereren. 2.Zij schetsen de visie van ThiemeMeulenhoff om van deze bedreigingen kansen te maken 3.Zij vertellen hoe ThiemeMeulenhoff dit project is aangevlogen: vanuit een strategische boardroomsessie met het voltallige MT om te komen tot a. het ontwikkelen van een klantgerichte strategie en b. via workshops ervoor te zorgen dat er buy-in gecreëerd werd door de hele organisatie en c. die visie is omgezet in de juiste technologie en een andere visie op en aansturing van sales, marketing, sevice en productontwikkeling Tenslotte presenteert Dennis wat de plannen zijn voor de toekomst. Programma van Inspiration Next Generation Client en Nieuwe Business Modellen - 12 maart 2015 Op donderdag 12 maart: 18:30 - 18:40 Welkom door Microsoft 18:40 - 18:50 Opening door Maricken Hengeveld, PvKO Door Hengeveld, Maricken 18:50 - 19:30 Case ThiemeMeulenhof door Rik Vera en Dennis Mikkelsen Door Mikkelsen, Dennis, Vera, Rik 19:30 - 20:00 Pauze 20:00 - 20:40 Vervolg case ThiemeMeulenhof door Rik Vera en Dennis Mikkelsen 20:40 - 20:45 Voorzitter Ed Peelen, PvKO Door Peelen, Ed 20:45 - 21:00 Kick off/ introductie Klantenlab door Peter Joziasse en Ed Peelen Door Peelen, Ed, Joziasse, Peter 21:00 - 22:00 Borrel Entree voor Niet-Leden € 195,00 De toegang voor Leden van PvKO is gratis, Niet-Leden betalen € 195,- (excl. BTW) voor de bijeenkomst.