SalesOnline Logo

SMG14005 SalesStore Banner Klantwaarde

10
Dec
2014

10 december 2014 09:00 - 17:00

(Opslaan naar agenda)

Spant! @ 1402 SB Bussum, Nederlandongres Kwaliteitsborging in de bouw. Wordt de bouw vraaggericht? Op woensdag 10 december 2014 organiseert Cobouw i.s.m. het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ...
Wordt de bouw vraaggericht?
ongres Kwaliteitsborging in de bouw. Wordt de bouw vraaggericht? Op woensdag 10 december 2014 organiseert Cobouw i.s.m. het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Pantheon Seminars het congres "Kwaliteitsborging in de bouw. Wordt de bouw vraaggericht?" De bijeenkomst vindt plaats in Spant! te Bussum. Het programma speelt in op het in deze zomer gepubliceerde wetsvoorstel 'Kwaliteitsborging voor de bouw'. De wet wil bereiken dat de markt meer verantwoordelijk wordt voor zijn eigen kwaliteit en tevens dat de positie van de consument wordt verbeterd. Voor het eerste doel wordt een systeem van kwaliteitsborging ontwikkeld die de markt zelf moet uitvoeren. Voor het tweede doel wordt gesproken over het aanbieden van een verzekerde garantie, over een consumentvriendelijke invulling van het begrip 'verborgen gebrek', en over het verlengen van de opschortingstermijn van de 5%-regeling naar 15 maanden. Verder is het idee om de kwaliteit van de bouwers zichtbaar te maken en te oormerken door benchmarking. De versterking van de positie van de consument moet de vraaggerichtheid van de bouw verbeteren. "Steeds meer wordt duidelijk dat het nieuwe stelsel een fundamentele verandering in de bouw zal bewerkstelligen", zegt Harry Nieman, kwartiermaker van het nieuwe stelsel. "Natuurlijk zullen de bouwers dat als eerste merken. Het vraagt namelijk om innovatie van het bouwprocesmanagement. Er moet een tandje bij. Maar het heeft uiteindelijk voor iedereen in de bouwkolom grote gevolgen; van ontwikkelaar tot leverancier; van constructeur tot bouwjurist. En het is zeker ook van belang voor de eindgebruikers, zoals de particuliere consument, de corporaties, de vastgoedsector en de overige gebouweigenaren." De sprekers op het congres zijn al lange tijd bezig met het nieuwe stelsel. Zij maken duidelijk wat de effecten van het stelsel zijn voor de mensen die in het stelsel werken, voor de organisatie en voor het gehele ontwerp- en bouwproces. Niet alleen het stelsel is onderwerp van bespreking, maar ook de veranderende relatie met de bouwconsument. Drs. Stef Blok, minister voor Wonen en Rijksdienst opent het ochtendprogramma met de bijdrage 'Bouwconsument, bouwproducent en het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor de bouw'. Voor wie interessant Het programma is samengesteld voor alle actoren binnen de bouwsector: bouwondernemers, architecten, projectontwikkelaars, installateurs, leveranciers, particuliere consument, woningcorporaties, ingenieursbureaus, bouwjuristen, verzekeraars, branche- en beroepsorganisaties, gemeentelijk bouwtoezicht. Meer informatie: www.kwaliteitsborgingbouw.nl
Algemeen    |   @ Spant!