SalesOnline Logo

SMG14005 SalesStore Banner Klantwaarde

Werkgelegenheid neemt opnieuw toe: NEVI PMI april 53.6

neviDe NEVI PMI® steeg van 53.4 in april naar 53.6 deze maand. Dat betekent een aanzienlijke verbetering van de algemene bedrijfsomstandigheden.

Dit kwam vooral door grotere stijgingen van de productieomvang en de werkgelegenheid. De personeelsbestanden groeiden voor de tweede achtereenvolgende maand. Deze toename was gering, maar wel de grootste sinds november 2013. De toename van de productie was de grootste in drie maanden. De nieuwe orders namen slechts licht toe, maar de groei van het aantal nieuwe exportorders was de grootste in drie maanden. 

 

De hoeveelheid onvoltooid of nog niet uitgevoerd werk daalde in de sterkste mate sinds juli 2013. De inkoop nam behoorlijk toe, maar dit was niet voldoende om een daling van de voorraad ingekochte materialen te voorkomen. Deze daling was gering en de eerste sinds januari. De gemiddelde levertijden namen opnieuw in flinke mate toe. De voorraad gereed product daalde licht. De inkoopprijzen daalden voor de derde opeenvolgende maand. De verkoopprijsinflatie bleef gering, maar was wel de grootste sinds november 2013. 

'Industrie kan werk niet aan'
"De industrie kan het werk op dit moment niet aan", stelt prof dr Arjan van Weele, NEVI hoogleraar Inkoopmanagement TU Eindhoven.."Productiecapaciteit lijkt vol bezet. Er is sprake van een lichte toename van het aantal banen. Maar: de groei van het ordervolume neemt af. Dat alles blijkt uit de NEVI-Purchasing Managers’ Index over mei. Deze liet een lichte stijging zien en kwam uit op 53.6 (april: 53.4).De nog altijd groeiende orderstroom leidde in mei tot hogere productievolumes (productie index mei: 56.5) en hogere inkoopvolumes. Deze volumegroei noodzaakt bedrijven langzamerhand hun capaciteit uit te breiden.
Maar dat doen zij niet. De nog altijd oplopende levertijden zijn hier een indicatie voor. Niettemin nam het aantal banen in de industrie licht toe (werkgelegenheidsindex me: 51.5). Inkopers wisten ondanks de toegenomen vraag inkoopprijsniveaus te verlagen (door het wisselen van leveranciers). Hierdoor blijft de verkoopprijsinflatie in de industrie beperkt. Hetgeen zich op korte termijn blijft vertalen in groeikansen. Blijven deze op korte termijn ook echt aanwezig? Het lijkt er wel op gezien de toenemende ordervolumes uit binnen- en buitenland. Maar de groei van deze ordervolumes is (na een jaar) aan het afvlakken. Dat zal zich vertalen in wat gematigde cijfers de komende maanden. De Nederlandse industrie bevindt zich op dit
moment in goed vaarwater. Reden waarom ik mijn rapportcijfer licht verhoog naar 7.5."

Nieuwe orders index
De toename van het aantal nieuwe ontvangen orders bij de Nederlandse productiebedrijven was in mei voor de vijfde maand op rij kleiner en de kleinste in de huidige periode van groei van 11 maanden. Sommige bedrijven gaven aan dat de introductie van nieuwe producten en de toename van de buitenlandse vraag de redenen waren voor het grotere aantal nieuwe orders. Andere respondenten gaven echter aan dat een gering consumentenvertrouwen en het uitstellen van beslissingen door klanten hadden geresulteerd in een
daling. 

Werkgelegenheid index
De werkgelegenheid in de Nederlandse productiesector steeg in mei voor de tweede maand op rij. Alhoewel deze toename beperkt bleef, was deze wel de grootste sinds november 2013. De panelleden gaven aan dat zij extra personeel hadden aangenomen om de grotere activiteit te verwerken en om de kwaliteit te verbeteren. 

Voorraad ingekochte materialen index
De voorraad ingekochte materialen bij de Nederlandse productiebedrijven daalde in mei voor de eerste keer in vier maanden, al was deze daling gering. Sommige panelleden maakten melding van inspanningen om hun voorraad materialen te stroomlijnen en zo kosten te besparen. Er was vooral bij de producenten van halffabricaten sprake van een kleinere voorraad. De producenten van consumptiegoederen en investeringsgoederen noteerden een lichte groei.