SalesOnline Logo

SMG14005 SalesStore Banner Klantwaarde

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van het blad SalesManagement,
De volledige versie kunt u downloaden met hieronder vermelde link.
http://www.sales-media.nl/sales-media/algemene_voorwaarden_salesmanagement.pdf 

Korte samenvatting.

Deze algemene voorwaarden is van toepassing op het vakblad Sales-
Management, hierna te noemen “vakblad” dat wordt geëxploiteerd voor
rekening en verantwoording van Sales-Media. Hierna te noemen
“exploitant”.

Het abonnement wordt aangegaan vanuit een (toekomstige) bedrijfs- of
beroepsmatige hoedanigheid en kan op zowel zakelijk- als privé
adres worden ontvangen.

De abonnee wordt geacht door het aangaan van een abonnement,
deze voorwaarden te kennen en deze te accepteren.

Een abonnement wordt aangegaan voor de periode van een jaar en
wordt daarna – behoudens deugdelijke opzegging– automatisch verlengd,
tenzij anders vermeld wordt in de aanbieding.

Om een abonnement te beëindigen, dient de abonnee minimaal drie
maanden voor verschijning van het laatste nummer van de abonnementstermijn,
een bericht te sturen aan de exploitant van de titel (zie
de contactgegevens van exploitant). Dit kan zowel schriftelijk als via
de website van het vakblad.

De ontvangst van een opzegging wordt door exploitant per brief of email
aan abonnee bevestigd.

Exploitant respecteert de privacy van haar abonnees en heeft daartoe
een privacyreglement opgesteld dat hierbij als ingevoegd dient t e
worden beschouwd. De tekst van dit regelement is te vinden op de
website van exploitant en op de website van het vakblad